wróżka wróżenie

wróżenie

Mediumizm
Zagraj w Satori
Radykalne wybaczanie
Piękno Mandali
Czakramy
Mapa strony
Linki


  

Wróżka Beata
, wróżby,przepowiadanie przyszłości, tarot, chiromancja, numerologia, runy       

 
Gdy zaczęłam zajmować się wróżeniem nasunęło mi to wiele pytań. Podstawowym
z nich było jak to jest możliwe? Na jakiej zasadzie jestem w stanie przedrzeć się przez zasłonę okrywającą przyszłość? Liczne dowody trafności stawianych przeze mnie prognoz uświadomiły mi, że to nie jest przypadek, że żaden rachunek prawdopodobieństwa nie jest w stanie uzasadnić takiej ilości przypadków. Więc stanęło przede mną zasadnicze pytanie jak to jest możliwe?

        Jaka jest istota czasu, bo o czas przede wszystkim tu chodzi. Jest przeszłość teraźniejszość i przyszłość zawsze w niezmiennej kolejności. Jest przyczyna i skutek nigdy odwrotnie. Ale czy na pewno? Ezoterycy twierdzą, że istnieje coś w rodzaju banku danych
i nazywa się go Kroniką Akaszy, zawierającą wszelkie informacje o tym, co wydarzyło się
i wydarzy na Ziemi. Czyli innymi słowy wszystko już istnieje i dzieje się jednocześnie. Fizycy teoretyczni w swoich dociekaniach nie stoją w sprzeczności do tego stwierdzenie. Nie ma żadnej przyczyny wedle, której można by uzasadnić, że czas powinien płynąć w tę jedyną znaną nam stronę a nie w odwrotną.

        Co więcej istnieje hipoteza w myśl, której wszechświat rozszerzający się zgodnie
z teorią wielkiego wybuchu ( kilkanaście miliardów lat temu, w pewnej chwili t=0, cały Wszechświat był skupiony w jednym punkcie o nieskończonej gęstości, po czym zaczął się rozszerzać. Początek ekspansji Wszechświata nazywamy Wielkim Wybuchem) osiągnie swoje granice i zacznie powracać do swojego punktu początkowego, czyli cała materia wszechświata znów znajdzie się w jednym punkcie a czas osiągnie swoją wartość zerową.

Czego to dowodzi, jednej rzeczy, która jest wręcz niepojęta dla naszych umysłów czas może zacząć płynąć w odwrotnym kierunku. Gdy przeczytałam tę teorię głoszoną przez bardzo poważnych fizyków moje skojarzenia były wręcz biblijne (oczywiście fakt, że jakoś w żaden dostępny mi sposób nie jestem w stanie sobie wyobrazić czasu biegnącego w odwrotnym kierunku litościwie pominę). Czyż nie istnieje w naszej religii obraz Sądu Ostatecznego, w którym Archaniołowie zadmą w trąby a ci, którzy w proch się obrócili
z prochu powstaną?

        Czas i przestrzeń są względne. Jest to podstawowe założenie teorii względności. Oczywiste jest, że subiektywne postrzeganie czasu i przestrzeni zależy od obserwatora. Jednakże przed Einsteinem większość ludzi uważała, że za tymi subiektywnymi wrażeniami kryje się czas absolutny i rzeczywiste odległości, które można mierzyć w sposób obiektywny za pomocą dokładnych przyrządów pomiarowych. Einstein odrzucił pojęcie czasu absolutnego, co spowodowało rewolucję w nauce. Na tym właśnie polega istota teorii względności: jedynym, czego dowiedzieć się możemy o przyrodzie, są wizje Wszechświata podane przez różnych obserwatorów, nie ma rzeczywistości "samej w sobie", a jedynie jej niezliczone obrazy widziane z różnych perspektyw.

        Einstein przyjął, że czas i przestrzeń są względne, za wartość stałą i nie przekraczalną we Wszechświecie uznał prędkość światła. Czy istnieją obiekty, które poruszają się
z prędkością większą niż światło? Jak na razie nikt takich obiektów nie odkrył. Podróż
z prędkością większą niż prędkość światła byłaby też podróżą wstecz w czasie, a więc istnienie takich cząstek prowadziłoby do paradoksów związanych z załamaniem zasady przyczynowości (przyczyna poprzedza skutek, nie ma skutku bez przyczyny). Wszystko jest względne. Sami często odczuwamy tę względność.

    Godzina spędzona u dentysty i godzina spędzona w kinie są to dla nas dwie bardzo różne godziny. Subiektywne postrzeganie czasu zależy od obserwatora. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak trudno jest nam zabić muchę? Upływ czasu odczuwany przez muchę jest kilkakrotnie szybszy od upływu czasu odczuwanego przez człowieka. Innymi słowy w oczach muchy poruszamy się w zwolnionym tempie. Zapędziłam się dość daleko od wróżbiarstwa, ale jeśli czas jest względny, jeśli istnieje Kronika Akaszy? To są też prawdziwe wróżki potrafiące czerpać z tego wielkiego pola informacji istniejącego tuż obok nas. Musicie tylko je znaleźć.

 

Autor tekstu
Wróżka Beata

wróżka wróżby wróżenie z kart przepowiednie chiromancja tarot wróżenie przez internet numerol

ogia MYŚLI -TAROT - WRÓŻKA BEATA ZAPRASZA ,wróżenie, numerologia, horoskopy, tylko tutaj dowiesz się co cię czeka, wróżka, wróżby, wróżenie, tarot, horoskop, wróżenie przez internet, ezoteryka, zjawizka niewyjaśnione, wrozka, WRÓŻKA, WRÓŻBY, WRÓŻENIE, runy przepowiadanie przyszłości, numerologia runy przepowiadanie przyszłości ezoteryka zjawiska niewyjaśnione


wróżbysennikwróżbytarot